rekreační areál s pozemkem, k.ú. Albrechtice v Jizerských horách - podíl 1/4

Číslo jednací: 67 EX 4561/21-67

Stav dražby: Odročená

Číslo jednací: 67 EX 4561/21-67

Počáteční min. cena: 919 467 Kč

Cena stanovena znalcem: 1 379 200 Kč

Dražební jistota: 90 000 Kč

Min. výše příhozu: 10 000 Kč

Adresa: Albrechtice v Jizerských horách

Dražba: Po novele 1.1.2013


Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

Předmětem ocenění jsou: objekt evidovaný jako stavba „rodinné rekreace č.e. 591“, dále v blízkosti se nachází budova v druhu „jiná stavba bez čp/če“ stojící na pozemku jiného vlastníka parc.č. St. 828. Naproti přes obslužnou komunikaci je postavena stavba „rekreační objekt č.e. 600“. Oba hlavní rekreační objekty jsou od sebe vzdáleny cca 30 m. Dále je předmětem ocenění relativně samostatný pozemek parc.č. 383/8, který je vzdálen cca 10 m od bližšího objektu č.e. 591. Tento pozemek parc.č. 383/8 see dle územního plánu obce Albrechtice v Jizerských horách nachází v druhu ploch stabilizovaných "NS: plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské". Je obklopen pozemky s lesním porostem a skalními výstupky. Okolní zástavbu tvoří hlavně domy užívané k rekreaci. Centrum obce Albrechtice v Jizerských horách je ve vzdálenosti 1,3 km, do Jablonce nad Nisou je vzdálenost cca 11 km. Přístup je možný volně z místní jednosměrné obslužné komunikace. Konstrukční řešení a technické vybavení stavby rodinné rekreace č.e. 591: Jedná se o původní cca 50 let starý rekreační objekt využívaný pro účel: "Vzdělávací a rekreační středisko". Stavba je půdorysně postavena ve tvaru písmene "L", je samostatně stojící, situovaná na svažitém terénu. Přístup je možný z komunikace přes mostek nebo z okolních pozemků svažitého terénu. Okolo stavby je náletový lesní porost. Naproti štítové straně rekreačního objektu č.e. 591 je stavba s nízkou podezdívkou a sedlovou střechou. Okraj střechy dosahuje téměř do úrovně upraveného terénu. Jedná se o jednopodlažní stavbu, nosné konstrukce jsou zděné v kombinaci s dřevěnou konstrukcí, ve štítech s dřevěným jednostranným opláštěním. Krov je dřevěný, krytina plechová. Pravděpodobně se jedná o stavbu tvořící příslušenství k objektu rodinné rekreace č.e. 591. Konstrukční řešení a technické vybavení stavby rodinné rekreace č.e. 600: Rekreační objekt je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situován na svažitém terénu. Přístup je možný z místní obslužné komunikace. Okolo stavby je náletový lesní porost.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 778 520 432

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Albrechtice v Jizerských horách

Okres

Jablonec nad Nisou

Albrechtice v Jizerských horách

Kraj

Liberecký kraj

Podíl

1/4

Kategorie

Rekreační objekt

Dokumenty ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace