Předražky

Předražky

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o. s. ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o udělení příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než je nejvyšší podání (předražek). Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o. s. ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Předražek musí být ve stanovené lhůtě uhrazen na účet soudního exekutora a musí být připsán na účet nejpozději poslední den lhůty.

Rodinný dům + pozemky Bohumín, okr. Karviná - podíl 1/2

Od 674 334 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Pozemky Píšťany, okr. Litoměřice - podíl 1/7

Od 22 903 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Byt 2+1 Česká Kamenice, okr. Děčín - podíl 1/15

Od 28 667 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

podíly na pozemcích v k.ú. Alojzov u Prostějova

Od 9 354 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Podíl na pozemcích kat.území: Pisárky

Od 47 334 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace