Předražky

Předražky

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o. s. ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o udělení příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než je nejvyšší podání (předražek). Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o. s. ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Předražek musí být ve stanovené lhůtě uhrazen na účet soudního exekutora a musí být připsán na účet nejpozději poslední den lhůty.

Byt 4+1 Vyšší Brod, okr. Český Krumlov

Od 996 900 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Zahrada 2492 m2 Skořice, okr. Rokycany - podíl 1/8

Od 38 200 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Dražba podílu - ostatní plocha KÚ Zaječice

Od 66 340 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Dražba domu v KÚ Kadaň

Od 1 279 467 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Stavební pozemek KÚ Havlíčkův Brod

Od 915 267 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Bytová jednotka č. 301/2 v k.ú. Janov u Litvínova

Od 116 400 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Lesní pozemky 972458 m2 Prostřední Bečva, okr. Vsetín - podíl 203/20226

Od 98 434 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Rodinný dům Černuc, okr. Kladno - podíl 1/2

Od 72 600 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

rodinný dům s pozemky v k.ú. Turovka, okr. Pelhřimov

Od 134 067 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace