Předražky

Předražky

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o. s. ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o udělení příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než je nejvyšší podání (předražek). Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o. s. ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Předražek musí být ve stanovené lhůtě uhrazen na účet soudního exekutora a musí být připsán na účet nejpozději poslední den lhůty.

rodinný dům s pozemkem, k.ú. Kolinec

Od 631 334 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

orná půda, k.ú. Diváky

Od 9 650 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep

Orná půda 3668 m2 Pocinovice, okr. Domažlice-podíl 1/4

Od 14 067 Kč

Stav dražby: Ukončená
Byl učiněn příklep
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace