Pozemky - ostatní plocha 142.863 m2 Velké Chvojno + Chuderov, okr. Ústí nad Labem

Číslo jednací: 67 EX 21597/19-69

Stav dražby: Připravovaná

Číslo jednací: 67 EX 21597/19-69

Počáteční min. cena: 384 587 Kč

Cena stanovena znalcem: 576 880 Kč

Dražební jistota: 40 000 Kč

Min. výše příhozu: 10 000 Kč

Adresa: Velké Chvojno

Dražba: Po novele 1.1.2013


Dražba začne: 11.6.2020 13:30:00

Dražba končí: 11.6.2020 14:30:00

Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Žádný obrázek nebyl nahrán

Popis dražby

Pozemky zapsané na LV č. 362 tvoří dohromady jeden celek. Z větší části tvoří antropogenní
krajinný útvar, konkrétně výsypku, nazývanou též "haldu".
V našem případě se vzhledově jedná o kopec svažitého terénu, na úbočí s lesním či náletovým
neudržovaným porostem. Část mírně svažité plochy je s výsadbou nízkého lesního porostu. Na úbočí
výsypky navazuje pozemek parc.č. 373/1 (LV č. 43), který je již mírně svažitého terénu a je
situovaný mezi výsypkou a příjezdovými zpevněnými cestami z panelů. Pozemek parc.č. 387 (LV č.
43) se nachází cca 50 m od úbočí výsypky. Na pozemku je podzemní vodárenská stavba,
pravděpodobně dlouhodobě nevyužívaná, značně zanedbaná. Nadzemní část stavby tvoří
železobetonová deska, která se již vlivem podnebí rozpadá, poklopy u vlezů chybí.
Oceňované pozemky se nachází mimo zastavěný intravilán obcí Chuderov a Velké Chvojno, na
hranících katastrálních území Chuderov a Arnultovice u Lučního Chvojna. Dle územního plánu obce
Chuderov se pozemek nachází v plochách stabilizovaných: "NS.p: Plocha smíšená nezastavěného
území - přírodní preference". Okolí tvoří hlavně zemědělské plochy a lesní pozemky, v blízkosti je
oplocený vodárenský objekt (VVDJ10156) společnosti SčVK. Centrum obce Chuderov je ve
vzdálenosti 2,2 km, do centra obce Arnultovice je vzdálenost 1,9 km, do Ústí nad Labem je
vzdálenost cca 3 km. Přístup k pozemku je volně z polních cest, některé jsou zpevněny panely.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 222 749 504

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Velké Chvojno

Okres

Ústí nad Labem

Arnultovice u Lučního Chvojna

Kraj

Ústecký kraj

Kategorie

Pozemek

Dokumenty ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace