pozemky - vodní plocha, orná půda - k.ú. Šeberov, okr. Praha

Číslo jednací: 67 EX 1281/05-400

Stav dražby: Zrušená
Důvod zrušení: Procesní důvody

Číslo jednací: 67 EX 1281/05-400

Počáteční min. cena: 1 090 534 Kč

Cena stanovena znalcem: 1 635 800 Kč

Dražební jistota: 100 000 Kč

Min. výše příhozu: 5 000 Kč

Adresa: Praha

Dražba: Před novelou 1.1.2013


Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

Pozemky tvoří dva celky, jsou od sebe vzdáleny cca 2 km.
První celek pozemků tvořený pozemky parc.č. 538/9, 538/11 a 547/1 je situován v severovýchodní
městské části Praha-Šeberov, mezi intravilánem a dálnicí D1. Půdorysně mají velmi podlouhlý úzký
tvar, jsou nedaleko od sebe, tvoří spíše vyschlý, někde podmáčený sběrný kanál, funkční jen při
deštích. Terén je mírně svažitý, tvořící v průřezu koryto až do výšky cca 1 m, na pozemcích jsou
listnaté stromy a keře. Přístup na pozemky parc.č. 538/9 a 538/11 je po vedlejší nezpevněné polní
cestě a na parc.č. 547/1 pouze přes okolní pozemky jiných vlastníků. V okolí jsou plochy orné půdy,
výběhy pro koně, nedaleko vede dálnice D1 a okraj intravilánu (tedy zastavěné městské části). Dle
územního plánu hl. města Prahy se pozemky nachází v plochách „OP - orná půda, plochy pro
pěstování zeleniny (parc.č. 547/1); LR - lesní porosty s celoměstským systémem zeleně (parc.č.
538/9, 538/11)“. Přes pozemek parc.č. 547/1 je dle územního plánu veden vysokotlaký plynovod
s ochranným pásmem. Centrum městské části Praha-Šeberov je ve vzdálenosti 700 m, do centra hl.
města Prahy je vzdálenost 11 km. Využití je tedy spíše zemědělské
Druhý celek pozemků parc.č. 1418/2, 1418/3, 1418/4 je situován v jihozápadní městské části PrahaŠeberov,
mezi zastavěnou částí Šeberov (Hrnčíře), silnicí „Kunratická spojka“ a Hrnčířským
rybníkem. Pozemky tvoří jednotný celek. Terén je rovinný, obhospodařovaný. Přístup je pouze
přes okolní pozemky jiných vlastníků. V okolí jsou plochy orné půdy, nedaleko vede silnice
„Kunratická spojka“, dále je zde je Hrnčířským rybník a okraj zastavěné městské části. Dle územního
plánu hl. města Prahy se všechny pozemky nachází v plochách „OP - orná půda, plochy pro pěstování
zeleniny“ a „NL - louky a pastviny“. Přes pozemky vede nadzemní vedení elektrické energie.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 222 749 504

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Praha

Okres

Hlavní město Praha

Šeberov

Kraj

Hlavní město Praha

Kategorie

Pozemek

Dokumenty ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace