pozemky-orná půda, ovocný sad, lesní pozemek v k.ú. Vehlovici, okr. Mělník

Číslo jednací: 67 EX 7484/17-177

Stav dražby: Ukončená - Neúspěšná dražba

Číslo jednací: 67 EX 7484/17-177

Počáteční min. cena: 120 930 Kč

Cena stanovena znalcem: 403 100 Kč

Dražební jistota: 10 000 Kč

Min. výše příhozu: 1 000 Kč

Adresa: Mělník

Dražba: Po novele 1.1.2013


Dražba začala: 20.5.2020 10:00:00

Plánovaný konec: 20.5.2020 11:00:00

Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

Pozemky parc.č. 396/2 a 397 na sebe navazují a tvoří celek, který je mírně svažitého terénu.
Situovány jsou v okrajové části Mělníka. Na části pozemku parc.č. 397 jsou ovocné stromy (liniově
cca ve třech řadách). Přes pozemek vedou vzduchem souběžně dvě trasy el. vedení. Okolní zástavbu
tvoří hlavně rodinné domy. Dle územního plánu obce Mělník je pozemek parc.č. 397 z větší části
v plochách stabilizovaných "venkovské obytné území", pouze pás u okraje komunikace a pozemek
parc,č, 396/2 se nachází v plochách "území přírodě blízká". Centrum obce Mělník je ve vzdálenosti
cca 5 km, do Prahy je vzdálenost 35 km. Přístup k pozemkům je možný z místní zpevněné
komunikace.
Pozemky parc.č. 493/91 a 493/96 se nachází téměř u sebe, jsou mírně svažitého terénu. Pozemky jsou
součástí většího zemědělského celku, mimo zastavěný intravilán obce Mělník, v extravilánu k.ú.
Vehlovice. Dle územního plánu obce Mělník, jsou pozemky v plochách stabilizovaných "zemědělské
pozemky". Centrum obce Mělník je ve vzdálenosti cca 7 km, do Prahy je vzdálenost 37 km. Přístup
k pozemkům je možný pouze zemědělskými stroji.
Pozemky parc.č. 571/1, 582/93 a 582/106 na sebe navazujíc a tvoří celek, který je mírně svažitého
terénu, mimo zastavěný intravilán obce Mělník, v extravilánu k.ú. Vehlovice. Pozemek parc.č. 571/1
je určený k plnění funkce lesa. Navazující pozemky parc.č. 582/93 a 582/106 jsou dle územního
plánu obce Mělník, v plochách stabilizovaných "zemědělské pozemky". Zemědělské pozemky jsou
součástí většího zemědělského celku, lesní pozemek tvoří pouze okrajový fragment lesa. Centrum
obce Mělník je ve vzdálenosti cca 6,5 km, do Prahy je vzdálenost 36,5 km. Přístup k pozemkům je
možný z polní cesty.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 222 749 504

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Mělník

Okres

Mělník

Vehlovice

Kraj

Středočeský kraj

Podíl

1/6

Kategorie

Pozemek

Dokumenty ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace