Jak podat námitku

Jak podat námitku

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn dražitel, který učinil nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. V případě dražby dle právní úpravy občanského soudního řádu do 31.12.2012 běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut od okamžiku tohoto zveřejnění, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu, a to prostřednictvím dotazu, který se objeví u příslušné dražby po uplynutí lhůty stanovené pro učinění dalšího podání. V případě, že budou námitky proti udělení příklepu shledány důvodnými, vydá o tomto soudní exekutor usnesení. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání. V dražbě pak bude pokračováno vyvoláním předposledního podání dle § 336j odst. 3 o.s.ř. Nevyhoví-li soudní exekutor námitkám, udělí vydražiteli příklep.

Možnost podat námitku, způsob jejího podání a lhůta pro podání námitky je vždy stanovena dražební vyhláškou.

Pokud je možné podat námitku elektronicky, může tak učinit pouze ztotožněná osoba po skončení dražby přes tlačítko "Zobrazit výsledek dražby" a "Podat námitku" ve stanovené lhůtě pro námitky.


Jak se ztotožnit?

Pro podání námitky musíte Exekutorskému úřadu doložit svoji totožnost a to způsoby, které stanoví konkrétní dražební vyhláška. Prokázání totožnosti schvaluje pouze Exekutorský úřad.

U požadované dražby klikněte na tlačítko Zůčastnit se dražby. Následně doklad pro ověření totožnosti stáhnete a nahrajete přes svůj účet pod tlačítkem "Můj účet" - "Stav účtu" pro daný exekutorský úřad. V této části se také ihned dozvíte stav tohoto ověření u daného exekutorského úřadu a případný důvod zamítnutí. O změne stavu budete informováni emailem.

V případě změny údajů zodpovídáte za jejich nahlášení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.