pozemky-ostatní plocha, k.ú. Staré Pavlovice - pozor změna účtu pro složení DJ a dražebního portálu - viz usn.o novém termínu dražby

Číslo jednací: 67 EX 5104/09-510

Stav dražby: Odročená

Číslo jednací: 67 EX 5104/09-510

Počáteční min. cena: 126 560 Kč

Cena stanovena znalcem: 189 840 Kč

Dražební jistota: 20 000 Kč

Min. výše příhozu: 5 000 Kč

Adresa: Liberec

Dražba: Před novelou 1.1.2013


Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

!!soudní exekutor upozorňuje na změnu čísla účtu pro složení dražební jistoty a změnu portálu s přihlašováním - viz usnesení o novém termínu dražby!! Dle vyjádření Odboru hlavního architekta města Liberec je pro pozemek parc. č. 668/5 v katastrálním území Staré Pavlovice stanoveno funkční využití „plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň“. Z hlediska územního plánu se jedná o území nezastavitelné. Pozemek se nachází v místním biocentru. Podle platných zásad územního rozvoje Libereckého kraje pozemek leží v koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P09 Lužická Nisa, úsek Jablonec nad Nisou - Hrádek nad Nisou. Z platných územně analytických podkladů vyplývá, že přes pozemek prochází elektronické komunikační zařízení společnosti T-mobile a. s. Pro pozemek parc. č. 668/7 v katastrálním území Staré Pavlovice bylo stanoveno funkční využití „plochy bydlení čistého“. Z hlediska územního plánu se jedná o území současně zastavěné. Podle platných zásad územního rozvoje Libereckého kraje leží v koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P09 Lužická Nisa, úsek Jablonec nad Nisou - Hrádek nad Nisou. V těchto koridorech se brání další urbanizaci inundačních území a maximálně se tyto prostory údolních niv uvolňují a ve zdůvodněných případech posuzují ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnocují urbanistické záměry v těchto územích. Z platných územně analytických podkladů vyplývá, že pozemek se nachází v ochranném pásmu komunikačního zařízení Ministerstva vnitra. Pozemky na sebe navazují, jsou mírně svažité. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy, ale také výrobní objekty a nákupní centra. Centrum obce Liberec je ve vzdálenosti 3,6 km, k nájezdu na rychlostní silnici R35 je vzdálenost 900 m. Přístup k pozemkům je po zpevněné komunikaci, nicméně k pozemku parc.č. 668/7 není možný příjezd motorových vozidel. Inženýrské sítě: v okolí jsou vedeny veškeré inženýrské sítě.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 778 520 432

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Liberec

Okres

Liberec

Staré Pavlovice

Kraj

Liberecký kraj

Kategorie

Pozemek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.