Podíl na pozemcích v k. ú. Podhradí nad Dyjí

Číslo jednací: 67 EX 132766/09-124

Stav dražby: Připravovaná

Číslo jednací: 67 EX 132766/09-124

Počáteční min. cena: 14 447 Kč

Cena stanovena znalcem: 21 670 Kč

Dražební jistota: 2 000 Kč

Min. výše příhozu: 1 000 Kč

Adresa: Podhradí nad Dyjí

Dražba: Před novelou 1.1.2013


Dražba začne: 1.7.2020 10:00:00

Dražba končí: 1.7.2020 11:00:00

Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

Jedná se o soubor pozemků nacházející se v širším okolí obce, tvořící čtyři celky, do maximální
vzdálenosti cca 1 km od sebe. Všechny pozemky se nachází na okraji otevřené zemědělské plochy.
V blízkosti většiny pozemků protéká řeka Dyje a nacházejí se v zátopové oblasti. Pozemky se nachází
v jihozápadním okraji katastrálního území, mimo obec. V okolí jsou plochy zemědělských, lesních
pozemků a protéká řeka Dyje. Centrum obce Podhradí nad Dyjí je ve vzdálenosti 2,6 km, do Znojma
je vzdálenost 28,9 km.
Celek A: se nachází v jihovýchodní části uceleného území, mezi silnicí a vodním tokem. Terén je
rovinný, u řeky svažitý, přístup po polní nezpevněné cestě, která vede přes část pozemku parc.č.
1628. Dle územního plánu jsou parc.č. 1627, 1628 a 741/3 vedeny jako plochy „krajinné zeleně“.
Pozemek parc.č. 1627 je rovinný, zatravněný. Pozemek parc.č. 1628 je rovinný, u vodního toku
svažitý, porostlý náletovými dřevinami a křovinami. Pozemek parc.č. 741/3 je svažitý, porostlý
náletovými dřevinami a křovinami.
Celek B: se nachází v jižní části uceleného území, u vodního toku a polní cesty. Terén je rovinný,
u řeky svažitý, přístup po polní nezpevněné cestě, která vede přes část pozemků. Dle územního plánu
jsou parc.č. 673/8, 736/5, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 vedeny jako plochy „krajinné zeleně“.
Pozemky parc.č. 736/5 a 1603 jsou rovinné, z velké části tvoří polní cestu. Pozemky parc.č. 673/8,
1604, 1605, 1607 jsou rovinné, u vodního toku svažité, porostlé náletovými dřevinami a křovinami.
Pozemek parc.č. 1606 je koryto vodního toku.
Celek C: se nachází v západní části uceleného území, u vodního toku a polní cesty. Terén je rovinný,
u řeky svažitý, přístup po polní nezpevněné cestě, která vede přes část pozemků. Dle územního plánu
jsou parc.č. 673/1, 673/3, 676/4, 674/1, 674/2, 736/3, 736/4 vedeny jako plochy „orná půda“.
Pozemky parc.č. 673/1, 674/1, 674/2, 736/3, 736/4 jsou rovinné, z části tvoří polní cestu, jsou
porostlé náletovými dřevinami a křovinami. Pozemky parc.č. 673/3, 673/4, 674/1 jsou rovinné,
u vodního toku svažité, porostlé náletovými dřevinami a křovinami.
Celek D: se nachází v severní části uceleného území, u kapličky a silnice vedoucí z Podhradí nad
Dyjí na Uherčice. Terén je svažitý, přístup po polní nezpevněné cestě, nebo přes okolní pozemky. Dle
územního plánu je parc.č. 673/2 vedena jako plocha „krajinná zeleň“ a parc.č. 673/6 vedena jako
„louky, pastviny“. Oba pozemky jsou svažité, porostlé náletovými dřevinami a křovinami.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 222 749 504

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Podhradí nad Dyjí

Okres

Znojmo

Podhradí nad Dyjí

Kraj

Jihomoravský kraj

Podíl

1/14

Kategorie

Pozemek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace