Pozemky se zemědělskou stavbou v k. ú. Hroby

Číslo jednací: 67 EX 12514/19-77

Stav dražby: Připravovaná

Číslo jednací: 67 EX 12514/19-77

Počáteční min. cena: 17 867 Kč

Cena stanovena znalcem: 26 800 Kč

Dražební jistota: 2 000 Kč

Min. výše příhozu: 1 000 Kč

Adresa: Radenín

Dražba: Po novele 1.1.2013


Dražba začne: 19.3.2020 10:00:00

Dražba končí: 19.3.2020 11:00:00

Odkaz na web EÚ: Zobrazit

Popis dražby

A) Pozemky parc.č. St. 125 a 1246/7 a stavba bývalé stodoly
Pozemky parc.č. St. 125 a 1246/7 tvoří jeden celek, nachází se v jižní části obce Radenín Hroby.
Součástí pozemku parc.č. St. 125 je bývalá zemědělská stavba (stodola), která je půdorysně postavena
ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na svažitém terénu; dlouhodobě opuštěná. Na
pozemcích jsou náletové křoviny. Okolní zástavbu tvoří rekreační chata a stavby k bydlení (bývalá
zemědělská usedlost). Dle územního plánu obce Radonín se pozemky nachází ve stabilizovaných
plochách: "SB - smíšené obytné (pozemky staveb pro bydlení)". Centrum obce Radonín je ve
vzdálenosti 3 km, do Tábora je vzdálenost 11 km. Přístup je možný přímo z cesty, která vede podél
pozemků.

Konstrukční řešení a technické vybavení zemědělské stavby bez č.p./č.e. stojící na pozemku
parc.č. St. 125:
Zemědělská stavba (stodola) je nepodsklepená, jednopodlažní stavba, bez podkroví. Nosné obvodové
konstrukce jsou zděné z kamene s vyzdívkami z cihel, vnější omítky vápenocementové, zvětralé
a opadané. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce
nejsou provedeny. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického
vybavení. Část obvodové nosné konstrukce stodoly, která je zároveň opěrnou zdí, je v místě
svažitého terénu z části rozpadlá. Konstrukce krovu je provizorně podepřena, jedna štítová strana je
bez výplně, krytina hlavně v místě hřebene chybí, dochází k dlouhodobému masivnímu zatékání.

B) Pozemek parc.č. 1297/10
Pozemek parc.č. 1297/10 je vzdálen cca 2 km od výše popsaných pozemků, které tvořící funkční
celek se stavbou stodoly. Jedná se o okrajový lesní pozemek, v extravilánu obce, mezi obcí Hroby
a Radenín. Na pozemku se nachází lesní porost, převážně jehličnatý (smrk) a na okraji pak listnatý
(bříza). Dle územního plánu obce Radonín se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách: "NL -
plochy lesní". Centrum obce Radonín je ve vzdálenosti 1,3 km, do Tábora je vzdálenost 14 km.
Přístup k pozemku je pouze přes okolní zemědělské a lesní pozemky, pouze zemědělskými stroji.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.


Kontakty

Tel. +420 222 749 504

Email: exekutor-drazby@exekuce.eu

Dat. schránka: scxg8vg


Adresa

Evropská 663/132
Praha 6 - Dejvice
160 00

Nemovitost

Adresa

Radenín

Okres

Tábor

Hroby

Kraj

Jihočeský kraj

Podíl

1/12

Kategorie

Pozemek

Dokumenty ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace